SERTİFİKALAR

Hacettepe Üniversitesi Tıp Doktoru Diploması Genel Cerrahi Uzmanlık Belgesi

Türk Cerrahi Yetrelilik Belgesi

Turkish Surgical Proficiency Certificate

Türk Cerrahi Derneği Üyelik Belgesi

Turkish Surgery Association Membership Certificate

Diploma in Minimal Access Surgery-WALS

Diploma in Minimal Access Surgery-WALS

Uygulamalı İleri Laparoskopik Cerrahi Kursu-GATA

Applied Advanced Laparoscopic Surgery Course-GATA

Surgical Treatment of Morbid Obesity Kursu-Fransa

Surgical Treatment of Morbid Obesity Course-France

Obezite Cerrahisi ve Tedavisi Sempozyumu-2007

Obesity Surgery and Treatment Symposium-2007

Sleeve Gastrektomi Temel Eğitim Kursu BMCK 2015

Sleeve Gastrectomy Basic Training Course BMCK 2015

Laparoskopik Bariatrik Cerrahi Kursu Acıbadem CASE 2015

Laparoscopic Bariatric Surgery Course Acıbadem CASE 2015

Laparoskopik Bariatrik Cerrahi Kursu ELCD 2015

Laparoscopic Bariatric Surgery Course ELCD 2015

Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kongresi 2015

Bariatric and Metabolic Surgery Congress 2015

Avrupa Endoskopik Cerrahi Kongresi-Avusturya

European Endoscopic Surgery Congress-Austria

Avrupa Endoskopik Cerrahi Kongre-Çek Cum.

European Endoscopic Surgery Congress-Czech Rep

Dünya Endoskopik Cerrahi Kongresi-Japonya

World Endoscopic Surgery Congress-Japan

Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi-2009

National Endoscopic-Laparoscopic Surgery Congress-2009

Dünya Cerrahi Kongresi-Viyana

World Surgery Congress-Vienna

Avrupa Cerrahi Kongresi-İstanbul

European Surgery Congress-Istanbul

Kolon Rektum Kanserinde Laparoskopik Cerrahisi Kursu-Cerrahpaşa

Laparoscopic Surgery Course in Colon Rectal Cancer-Cerrahpaşa

Minimally Invasive Surgery Rectal Cancer Kursu-Prag

Ulusal Kanser Kongresi-2003

National Cancer Congress-2003

Ulusal Hidatidoloji Kongresi-2008

National Hydatidology Congress-2008

Ulusal HepatoPankBilier Cerrahi Kongresi-2005

National HepatoPankBiller Surgery Congress-2005

Ulusal Cerrahi Kongresi-2008

National Surgical Congress-2008

Ulusal Cerrahi Kongresi-2004

National Surgical Congress-2004

Ulusal Cerrahi Kongresi-2002

National Surgical Congress-2002

Ulusal Cerrahi Kongresi-1998

National Surgical Congress-1998

Türkiye Organ Nakli Derneği Kongresi-1993

Turkey Organ Transplant Association Congress-1993

Tiroid Hastalıkları Kursu-GAZÜ

Thyroid Diseases Course-GAZU

Temel Yoğun Bakım Kursu-GAZÜ

Basic Intensive Care Course-GAZU

Kolo-Proktoloji StomaTerapi Kursu-Çukurova

Collo-Proctology Stoma Therapy Course-Çukurova

Benign Anorektal Hastalıklar Kursu-UCK

Benign Anorectal Diseases Course-UCK

Klinik Onkolojinin Biyolojik Temelleri Kursu-UKK

Biological Basis of Clinical Oncology Course-UKK

Klinik Araştırmalarda İstatistik Kursu-ATO

Statistical Course in Clinical Research-ATO

Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım Kursu-GAZÜ

Ethical Approach in Clinical Research Course-GAZU

Klinik Araştırmacı Eğitim Programı-GAZÜ

Clinical Researcher Training Program-GAZU

Kalite Yönetimi Kursu-TSE

Quality Management Course-TSE

Hekimlikte Adli Tıp Uygulamaları Kursu

Forensic Medicine Practice Course in Medicine

Etkili Öğretim Semineri-GAZÜ

Effective Teaching Seminar-GAZU

Lise Mezuniyet Birincilik Belgesi

High School Graduation Certificate

Üniversite Giriş Sınavı Derece Belgesi

University Entrance Exam Degree Certificate

Anadolu Üniversitesi Onur Belgesi

Anadolu University Honor Certificate

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans Diploması

Anadolu University Faculty of Economics Public Administration Undergraduate Diploma

BIOGRAPHY MAIN PAGE
ARTICALS PAPERS

op-dr-mehmet-gulerop-dr-mehmet-guler-obeziteobezite-tedavi-op-dr-mehmet-guler