A Wake Up From Surgery

At the end of the surgery, you will be awakened under close anesthesiologist supervision following all your vital functions. After you are considered safely awakened from the surgery, you will be taken to your room after being kept under upclosed observation for about half an hour.

Breathe in as deeply as you can from the moment you come back to yourself. This will help you in protection of your lung function.

5931171740_14fea8385d_z

It is more convenient to lie in a semi-sitting position with your raised waist up. It is recommended that you become bed sitted as soon as possible.


Birkaç saat içinde ayağa kalkıp odanızda birkaç adım atmanız, yürümeniz mümkündür ve hızlı iyileşmeniz açısından çok faydalıdır.

It is possible that you stand up on your feet and take a few steps in your room within a few hours, as walking is very useful for fast recovery.

Uyandığınız anda, karnınızdan çıkan yarım santim çapında ince bir boru olacaktır. Ameliyat sırasında karın içine konulmuş ve ucu dışarı uzatılmış bu boru (dren) ameliyat sahasının kanama ve kaçak kontrolü amacıyla konulur birkaç gün tutulur. Gerek takılı vaziyette dururken gerekse de birkaç gün sonra çekilirken herhangi bir eziyeti yoktur.

When you wake up , there will be a thin tube with a diameter of half an centimeter coming out of your stomach. This tube (drain), which is put during the surgery into the abdomen whith its one tip and extended out with the other, is kept for a few days in order to control the bleeding and leakage out of the surgical field. There is no pain feeling while it stays attached or when it is pulled out after a few days.

Ameliyat sırasında ağızdan veya burundan mideye uzanan hortum (nazogastrik sonda) kullanılsa da ameliyat biterken hasta uyanmadan çıkartılmış olur.

In case an air canal (nasogastric catheter) extending from the mouth or nose to the stomach is used during the operation, it is removed before patient is awake at the end of the operation.


İdrar sondası genellikle hasta uyuduktan sonra ameliyat başlarken takılır ve biterken uyanma esnasında çekilir. Ameliyatı nisbeten uzun süren vakalarda sonda ameliyattan sonra da kalabilir. Sonda takılıyken hep idrar yapma ihtiyacı varmış gibi hissedilebilir. Bu his yanıltıcıdır ve geçicidir. Hasta ameliyat günü akşamı kendi başına yürümeye başladığında sonda çekilebilir.

The urinary catheter is usually inserted after the patient is asleep at the beginning of the operation and is withdrawn during awaking. In relatively long operation cases, the catheter may also remain after the operation. The catheter`s presence, can always provoke the need to urinate. This feeling is misleading and temporary. The catheter may be withdrawn when the patient begins to walk by him/herself on the evening of the surgery day.

Kalp ritim düzensizliği, uykuda geçici solunum durması, ileri yaş gibi
dahayakın takip
gerektiren sorunları bulunan hastaların bazılarının ameliyattan uyandırılırken yoğun bakım nakledilmesi gerekebilir.

Some patients with problems like cardiac arrhythmia , transient respiratory arrest in sleep, or patients in advanced age requiring closer follow-up, may need to be transferred to intensive care after awakening from surgery.

Buna anestezi uzmanı karar verir. Yoğun bakıma alınmış hastalar genellikle bir gece takipten sonra ertesi sabah normal odasına nakledilir.

The anesthesiologist decides on this question. Intensive care patients are usually transferred to the normal room the following morning after one night of follow-up.

Bacak venlerinde pıhtı oluşmasını önlemek için ameliyata girerken bazı hastalara anti-emboli çorabı giydirilir ve taburculuğa kadar tutulur. Bazı hastalara ise ameliyat başlarken havalı bacak kompresyon cihazı uygulanmaya başlanır.

In order to prevent clot formation in the leg veins, some patients are put on with anti-embolism socks and worn until discharge. In some patients, an air leg compression device is applied when the surgery begins.

Bu pantolon şeklinde her iki bacağı saran, dönüşümlü olarak bölge bölge bacakları sıkıştırıp bırakarak dolaşımı artıran bir cihazdır. Hasta ilk kez ayağa kalkıp yürüyünceye kadar cihaz tutulur. Sonra çıkartılıp anti-emboli çorabı giydirilir. Bu da taburculuğa kadar tutulur.

This is a device that encapsulates both legs in the form of trousers, alternately increasing the circulation by squeezing and releasing the legs. The device is held until the patient can stand up and walk for the first time. Then it is removed and the patient is put on with anti-embolism stockings. This are worn until discharge.


Ağrı kesici ve bulantı giderici ilaçlar hemşireler tarafından rutin olarak uygulanır. Ameliyat günü akşamı, ameliyat sırasında karnın gazla şişirilmiş olmasından kaynaklanan ve birkaç saat süren omuz ağrısı ve minik kesilere bağlı hafif ağrılar olabilir. Bazı hastalara bulantı, öğürme olabilir. Bunlar ilaçlarla kontrol altına alınabilir. Saatler içinde rahatlama beklenir.

Painkillers and nausea are routinely administered by the nurses. On the evening of the surgery, there may be shoulder pain and slight body pain due to the minor incisions, which last for several hours due to abdominal distension during surgery. Some patients may have nausea and retching. These can be controlled with medicines. Relaxation is expected within couple of hours.

Ameliyattan çıktıktan sonra su içmeye başlama zamanı konusunda cerrahlar arasında bir fikir birliği yoktur. Biz kendi uygulamamızda su içirmeye ameliyattan sonraki gün başlatıyoruz.

There is no consensus among surgeons about the time to outcommence drinking water after surgery. In our own practice so far, we get the patients start drinking water the day after the surgery.

op-dr-mehmet-gulerop-dr-mehmet-guler-obeziteobezite-tedavi-op-dr-mehmet-guler